Výstavba trávníku

Výstavba umělého trávníku

 

V roce 2018 se povedlo dostat dotace na fotbalové hřiště s umělým povrchem UMT3G, které se začalo budovat místo nevyužívaného pískového hřiště. V sedmnácti bodech Vám touto cestou chceme přiblížit výstavbu.

 

1) v prvním kroku došlo k odbagrování písku a prodloužení prostoru hřiště, jak do šířky, tak do dálky, aby celkové rozměry a položení nového fotbalového hřiště odpovídalo obrazově stávajícímu travnatému hlavního hřiště. Současně došlo k navýšení jedné strany ornicí z důvodu částečného krytí tohoto nového fotbalového povrchu s umělým trávníkem před větry. Tuto činnost bohužel nemáme nafocenou, tak jen popisujeme, jak to probíhalo a z dalších pozdějších fotek vybírám záběry na tuto udělanou práci. Bagrování probíhalo v roce 2016.

2) v druhém kroku došlo k postavení betonové opěrné zdi firmou. Tato práce byla taktéž udělána a dokončena v roce 2016.

3) ve třetím kroku došlo k položení drenážních trubek po celém hřišti, které se bohužel nepodařilo nafotit a tak jen slovem k této velice důležité činnosti, proto aby hřiště bylo perfektně odvodněné v případě velkých dešťů. Tato práce probíhala v červenci 2018.

 

4) ve čtvrtém kroku bylo vytýčeno a rozměřeno hřiště pomocí obrubníků. Vnitřní část obrubníků tvořilo vlastní rozměr hřiště 108 x 65 metru a venkovní část obrubníků slouží k vytvoření chodníku podél celé fotbalové plochy.   

5) v pátém kroku došlo k upevnění stožárů na světla, natažení elektroinstalace po celém obvodu budoucího hřiště. Elektroinstalace je vedena pod chodníkem po obvodu hřiště.

- souběžně s předchozí prací probíhala montáž vodovodního potrubí na automatickou závlahu hřiště a montáž trubek na uchycení zábran za brankami. Tato práce probíhala v měsíci červenci 2018.

- dále docházelo k návozu štěrku na samotné podloží pod budoucí hřiště ve dvou vrstvách podle velikosti. První vrstva střední štěrk a druhá vrstva menší frakce štěrku. Kolem celého hřiště došlo k úpravám svahů.

6) v šestém kroku došlo k montáži lamp na stožáry osvětlení, návoz poslední vrstvy prosívky pod budoucí hřiště. Tato práce už probíhala koncem srpna 2018.

- současně se dále hutnil a srovnával povrch na rovinu pod položením samotného koberce.

- probíhala i montáž zábradlí na betonovou zeď a začal se pokládat chodník kolem obvodu hřiště.

- finišovalo se na celkovém srovnání povrchu pod koberec a dále se dokončovalo položení dlažby po celém obvodu hřiště.

7) v sedmém kroku se začalo začátkem září 2018 budovat oplocení kolem hřiště a navážet samotný koberec, křemičitý písek a granulát na zásyp samotného položeného koberce.

8) v osmém kroku se začal rozvážet koberec na samotnou pokládku a pokračovalo se v oplocení.

9) v devátém kroku se na jedné straně začal koberec rozmotávat na podklad hřiště a na druhé straně se pokračovalo navážení koberce v rolích. Roztahování koberce na hřiště byla dřina, což bylo zachyceno i na fotkách.

- současně probíhala výstavba zábran za brankami a další, další návoz a rozmotávání koberce na plochu hřiště.

10) v desátém kroku po položení koberce na část hřiště, docházelo k spojení jednotlivých rolí pomocí lepidla a pásky v jeden celek a dále současně probíhala montáž zábran za brankami včetně sítě a úprava okolního terénu po celém obvodu hřiště.

- došlo i k umístění a upevnění střídaček na hřiště a dál pokračovala úprava okolního terénu.

- současně se i dokončila montáž rozprašovačů na automatickou závlahu a urovnání terénu nad opěrnou betonovou zdí, kde po dokončení bude prostor pro sledování zápasů.

11) v jedenáctém kroku Vám ukážu poslední neuloženou roly koberce na hřiště a další a další úpravu okolního terénu a práce na oplocení. Snímky jsem pořídil 12.9.2018. 

- dál pokračovalo lepení koberců v jeden celek a začaly se vyřezávat drážky pro vlepení jednotlivých čar na fotbalovém hřišti.

- pokračovaly práce na svahu za střídačkami a lepení dalších čar na hřišti. Tato práce probíhala v neskutečných vedrech a chlapi měli velkou výdrž na tomto spalujícím slunci.

12) ve dvanáctém kroku došlo k celkovému dokončení celé strany svahu za střídačkami netkané fólie, na kterou se nasypaly kamínky a dále se vykopaly díry na uložení branek.

- pomalu, ale jistě se začal natahovat plot kolem hřiště a dodělávat poslední čáry na hřišti.

- jednotlivé lepidlo na podlepování koberců a vlepování čar se mísilo přímo na hřišti. Současně se zhutňoval prostor nad betonovou zdí a srovnávala se prosívka, na kterou se položí víceúčelový koberec z tenisových kurtů, který se měnil za nový a tento starý se potom natáhne na tuto prosívku.

13) ve třináctém kroku se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, kdy došlo k uložení branek a okolo branek k položení čar a koberců a celkové slepení.

14) ve čtrnáctém kroku začala práce s rozmetáním křemičitého písku na plochu koberce a jeho vyčesáváním. Tato práce se začala 22.9.2018.

- současně se dokončovalo natažení oplocení a kartáčování povrchu a jeho rovnoměrné vysypání na povrchu a roztažení.

15) v patnáctém kroku došlo k rozmetání poslední vrstvy granulátu na koberec a jeho finální úpravy a zapravení do vláken koberce. Tato práce se začala 26.9.2018.

- současně se dodělaly poslední úpravy okolí a zapojilo se osvětlení do rozvaděče a už jen se čekalo na připojení elektroměru a hurá na rozsvícení. Konečná fáze úpravy povrchu fotbalového hřiště UM3G se podařila dokončit 26.9.2018 a už jen poslední úpravy dělí jeho konečné dokončení a předání k užívání.

16) v šestnáctém kroku už došlo ke konečnému uložení branek a sítí na branky, dodělání a montáž jednotlivých branek u oplocení hřiště. Úžasné dílo bude už jen čekat na předání a první ostrý zápas na tomto krásném hřišti. Tak už je popřát krásné fotbalové zážitky, co nejméně úrazů a hodně spokojených fanoušků. 

17)Slavnostní otevření umělého povrchu v Tasovicích v pátek 7.6.2019
 
 
 
 
 
 

Autor: Zdeněk Macháček

 

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode